Novinky

arr3novinky - kvietkované látkynové látky skladom - krásne žakarové tkaniny z kolekcie Mariposa, Eden ...   ...

Najpredávanejšie

naša cena 10,00 €
naša cena 15,00 €
naša cena 15,00 €

GDPR
GDPR Ochrana osobných údajov

Podmienky ochrany osobných údajov

V prípade spracovania osobných údajov, ktoré je založené na súhlase dotknutých osôb pre účely plnenia zmluvných záväzkov, t.j. dodanie objednaného tovaru.

 

Ochrana osobných údajov

 

  1. TOTOŽNOSŤ A KONTAKTNÉ ÚDAJE SPRÁVCA

                1.1.        Správcom Vašich osobných údajov je Darina Baranová - Target (ako fyzická osoba SZČO), sídlo Hliníky 22, 919 35 Hrnčiarovce nad Parnou, IČO: 50038109, DIČ: 1077947123 (ďalej len "správca").

                1.2.        Kontaktné údaje správcu sú nasledujúce: adresa sídla: Hliníky 22, 919 35 Hrnčiarovce nad Parnou, e-mail: dadekorsk@gmail.com, telefón +421 905 651559.

                1.3.        Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov

  1. ZÁKONNÝ DÔVOD SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

                2.1.        Zákonným dôvodom spracovania Vašich osobných údajov je Váš súhlas dávaný týmto správcovi v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "nariadenie").

  1. ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

                3.1.        Účelom spracovania Vašich osobných údajov (meno, adresa, e-mail, telefón a v prípade firmy IČO, DIČ a IČ DPH) je plnenie si zmluvných podmienok, t.j. dodanie objednaného tovaru.

                3.2.        Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 nariadenia.

 

 

  1. DOBA ULOŽENIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

                4.1.        Doba, po ktorú budú Vaše osobné údaje správcom uložené, je 5 rokov, najdlhšie však do odvolania Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov (na tento účel spracovania), resp. V niektorých prípadoch som viazaný zákonnou povinnosťou uchovávania daňových dokladov po dobu stanovenú zákonom

  1. ĎALŠÍ PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

                5.1.        Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov budú firmy Bohemiasoft s.r.o. (prevádzkovateľ e-shopového systému WEBAREAL), firma Unihost s.r.o. (správca serverov), firma KROS a.s. Žilina (spracovanie účtovníctva) a spoločnosť Slovenská pošta, a.s. (preprava zásielok).

                5.2.        Vaše údaje nebudem poskytovať do tretích krajín. Dáta spracovávam výhradne v EÚ.

 

 

  1. PRÁVA POSKYTOVATEĽA ÚDAJOV

 

                6.1.        Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od správcu prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie Vašich osobných údajov, prípadne obmedzenie ich spracovanie, právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov, a ďalej právo na prenosnosť Vašich osobných údajov.

 

                6.2.        Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov daný správcovi. Týmto však nie je dotknutá zákonnosť spracovania Vašich osobných údajov pred takýmto odvolaním súhlasu. Váš súhlas so spracovaním osobných údajov môžete odvolať e-mailom na adresu: darinabaranova@atlas.sk.

 

                6.3.        Ak by ste sa domnieval(a), že spracovaním Vašich osobných údajov bolo porušené alebo je porušované nariadenie, máte okrem iného právo podať sťažnosť u dozorného úradu.

 

  1. ZABEZPEČENIE a OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Vaše osobné údaje chránim nasledovnými spôsobmi:

 

                7.1.        Zabezpečeným prístupom do môjho počítača (heslom)

                7.2.        Zabezpečeným prístupom do môjho telefónu (heslom)

                7.3.        Zabezpečeným prístupom do môjho e-mailového konta (heslo a meno)

                7.4.        Zabezpečeným prístupom do účtovnéo systému (meno a heslo)

                7.5.        Pravidelnou aktualizáciou softwaru a antivírovým programom

                7.6.        Bezpečne uzamknutým sídlom firmy a uschovaním dokladov s osobnými údajmi

 

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 8. mája 2019.

 
 
 
NjY2M